Regulamin konkursu „KAWA I SZKLANKI NA DZIEŃ KOBIET”

KAWOMATYKA Piotr Waloszek Andrzej Piętka s.c.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem konkursu jest KAWOMATYKA Piotr Waloszek Andrzej Piętka s.c. , ul Żorska 60, 44-206 RYBNIK, NIP: 6423224945
  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  4. Konkurs jest prowadzony na stronach: www.facebook.com/kawomatyka.sc (zwanej dalej “Fanpage”) i https://www.facebook.com/kawomatyka (zwanej dalej „stroną internetową firmy w FB”
 2. Warunki uczestnictwa
  1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
  2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
  3. Warunkiem udziału w konkursie jest wpisanie odpowiedzi w formie komentarza na jedno z pytań: Dlaczego lubisz pić kawę? / O której porze najczęściej pijesz kawę i dlaczego? na Fanpage lub stronie internetowej firmy w FB.
  4. Konkurs trwa od 25.02.2021 do 07.03.2021 do godziny: 24:00.
  5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 08.03.2021 za pośrednictwem FanPage i strony internetowej firmy w FB.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
 3. Zadanie konkursowe
  1. Zadanie konkursowe polega na wpisaniu komentarza pod postem konkursowym odpowiadając przynajmniej na jedno z pytań: Dlaczego lubisz pić kawę? / O której porze najczęściej pijesz kawę i dlaczego?
  2. W konkursie zostanie wybranych dwudziestu pięciu ( 25 ) zwycięzców.
  3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz, który ich zdaniem jest najbardziej kreatywny i najlepiej zobrazuje jakość i potrzebę picia kawy. W ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
  4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.
 4. Nagroda
  1. Nagrodą w konkursie jest: 5 kaw po 1 kg Pera Buon Aroma,  10 kaw po 0,5 kg Espresso Venezia, 10 x szklanki termiczne pakowane po 2 sztuki środek w kształcie serduszka
  2. Nagrodę można odebrać w naszym salonie sprzedaży przy ulicy Żorskiej 60 w Rybniku lub może zostać przesłana pocztą .
  3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.03.2021r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
  4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage i stronie internetowej firmy w FB
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
  7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 5. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
  4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 6. Postanowienia końcowe
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
  4. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage i stronie internetowej firmy w FB


  KAWOMATYKA
  Piotr Waloszek Andrzej Piętka s.c.
  Żorska 60
  44-203 Rybnik
  Telefon: +48 571 799 285
  mail: info@kawomatyka.pl
  NIP: 642 322 49 45

  Czynne: poniedziałek-piątek 9:00-18:00
  Sobota – 10:00-14:00

  ING Bank Śląski: PL 56 1050 1344 1000 0092 7912 4433
  Sposoby płatności: gotówka, karta, Blik

  Z Kartą Dużej Rodziny zyskasz
  w naszym salonie rabat:

  – 5% zniżki na zakupiony nowy ekspres
  – 7% zniżki na zakupiony ekspres używany
  – 7% zniżki na serwis
  – 7% na akcesoria

  SERWISOWE PUNKTY PRZYJĘĆ I ODBIORÓW 

  Punkt 1
  Serwis telefonów i komputerów – telefonykomputery.pl
  ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 14
  44-286 Wodzisław Śl.
  Tel: 880 824 920
  Pon – Pt 9-17
  Sob – 9-13
  Punkt 2
  Firma Handlowa Mazurek – mazurekfh.com
  ul. Pszczynska 48
  44-335 Jastrzebie Zdroj
  +48 32 4734887
  +48 32 4734312
  8-16 poniedziałek-piątek
  Punkt 3
  Intelkom – kasywagi.pl
  Raciborska 136
  44-350 Gorzyce
  32 723 24 03 / 691 508 410
  otwarte po umówieniu
  Punkt 4
  ul. Wojska Polskiego 14
  47-120 Żędowice
  77 462 22 20
  otwarte po umówieniu
  Wszystkie filtry

  X
  0
  Twój koszyk
  • No products in the cart.